नोनी एक काम अनेक ।

डाइविटिज र सोबाट हुने अन्य रोगको उपचारः IME 9 ( Insulin Managements Expert)
February 12, 2017
एलोभेरा गोल्ड जूस ।
May 13, 2017
Show all

कूडोस नोनी जूसका फाईदाहरु ः
१) रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउंछ ।
२) यसको प्रयोगले दूखाईमा कमी ,सूजनमा कमी,कमजोर हड्डीलाई मजबूत बनाउनूको साथ्ौ बाथबाट पीडितलाई समेत राम्रो गर्दछ ।
३) मानसिक बल प्राप्त गर्दछ ।पिम्पल ठिक गर्नूको साथै चर्मरोगमा पनि अति नै ल्ााभदायक हून्छ ।
४) टाइप्ा सूगर भ्ाएको बिरामीको सूगरको लेभेल कमगरी उसको शारीरिक तथा मानशिक कमजोरी खतम गरी उर्जावान बनाउंदछ ।
५) महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा हूने दूखाईलाई कम गरी ,महिला तथा पूरुष दूबैको स्ोक्सूअल पावर बढाउने काम गर्दछ ।
६) ज्ास्तो सूकै एलर्जीको सम्ास्याबाट मूक्ति दिन्छ ।
७) नाकबाट रगत निसकिएको तथा दमको को लागि अति उपयोगि हून्छ ।
८) रगतमा भ्ाएको ल्यूकोसाइटको स्ांख्या लाई घर्टाई क्यान्सरको जिवाणूलाई मार्ने काम गर्दछ । आदि ।

नेपालको लागि अधिकृत बिक्रेता नेचूरल र्साईन्स ट्रेडि· प्रा.लि.राजबिराज सप्तरी नेपाल ।
सर्म्पर्क न ः ०३१५२३७६५ /९८०७७८०८१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *