लिभर केयर प्याकबाट हृपार्टाईटिस बि समेतको उपचार शतप्रतिशत सम्भव

शरीरको जूनसूकै भागको मांशपेशी तथा जोर्नी दूखाईको लागि रिभायू वाईल किट ।
June 22, 2017
MEDICINE WHICH CAN CURE YOUR ULCERITIS ULCERATIVE PROBLEM
August 16, 2017
Show all

लिभर केयर प्याक

लिभर केयर प्याकबाट उपचार भ्एका रोगहरु ।

१) सबै प्रकारका हेपार्टाईटिशहरु ।
२) फेटि लिभर डिजिज ।
३) लिभर र्डाईमेज ।
४) सिभियर लिभर सिरोशिश ।
५) इम्यनिटी पावरलाई बढाउंछ ।
६) अभर अल हेल्थलाई पनि राम्रो गर्दछ ।

सर्म्पर्क ःनेचरल आयर्वेद औषधालय राजबिराज ५ मदननगर ,
स्र्म्पर्क न्ः०३१५२३७६५,९८०७७८०८१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *