Articles

January 6, 2018

ALLERGY CARE PACK

100 % natural products Maintenance of the three body energies. Formulated by MD Ayurveda doctors 100 % vegetarian formula Free from chemicals, preservatives, starch, additives, colors, […]
October 28, 2017

किडनी फेल तथा डायलोशिश भईराखेकाहरुका लागिः किडनी केयर प्याक

किडनी केयर प्याक यस किडनी केयर प्याकका फाईदाहरुः १) यो प्याकको मदतले शरिरमा भएको विकार पदार्थलाई निकाल्ने काम गर्दछ । २) यसले नेचुरल डाइउटरी तथा एन्टी […]
August 16, 2017

MEDICINE WHICH CAN CURE YOUR ULCERITIS ULCERATIVE PROBLEM

ULCERATIVE COLITIS CARE PACK This is a combination of various ayurvedic medicines which are found to be effective by so many ayurvedic doctors all over the […]
July 27, 2017

लिभर केयर प्याकबाट हृपार्टाईटिस बि समेतको उपचार शतप्रतिशत सम्भव

लिभर केयर प्याक लिभर केयर प्याकबाट उपचार भ्एका रोगहरु । १) सबै प्रकारका हेपार्टाईटिशहरु । २) फेटि लिभर डिजिज । ३) लिभर र्डाईमेज । ४) सिभियर […]