upchar

June 22, 2017

शरीरको जूनसूकै भागको मांशपेशी तथा जोर्नी दूखाईको लागि रिभायू वाईल किट ।

रीभायू ओईल किटले निको हूने रोगहरु ः १) नसा च्यापीएको । २) हडडी खिईएको । ३) अस्टिओ अर्थर्राईटिस । ४) रुमाईटोईड अर्थर्राईटिस । ५) ऐडि वा […]
May 13, 2017

नसा च्यापिएको ,हड्डी खिईएको सम्स्याको ग्यारेन्टिको साथ उपचार ।

के तपाईको शरीरको कूनै पनि भागमा नसा च्यापिएर ,हड्डी खिईएर औषधी र डाक्टर बदल्दा बदल्दै थाकि सक्नू भएको छ । छ भने एक चोटि तपाई आफ्नै […]