upchar

November 13, 2018

Do you suffering from Gallstone ?No matter how much big is It. it can be cure without operation

June 22, 2017

शरीरको जूनसूकै भागको मांशपेशी तथा जोर्नी दूखाईको लागि रिभायू वाईल किट ।

रीभायू ओईल किटले निको हूने रोगहरु ः १) नसा च्यापीएको । २) हडडी खिईएको । ३) अस्टिओ अर्थर्राईटिस । ४) रुमाईटोईड अर्थर्राईटिस । ५) ऐडि वा […]
May 13, 2017

नसा च्यापिएको ,हड्डी खिईएको सम्स्याको ग्यारेन्टिको साथ उपचार ।

के तपाईको शरीरको कूनै पनि भागमा नसा च्यापिएर ,हड्डी खिईएर औषधी र डाक्टर बदल्दा बदल्दै थाकि सक्नू भएको छ । छ भने एक चोटि तपाई आफ्नै […]