नसा च्यापिएको ,हड्डी खिईएको सम्स्याको ग्यारेन्टिको साथ उपचार ।

भीटामिन सी को प्रमूख स्रोत अमला जूस ।
May 13, 2017
मेमोरी बूस्टअपको लागि ब्रहामी जूस ।
May 14, 2017
Show all

के तपाईको शरीरको कूनै पनि भागमा नसा च्यापिएर ,हड्डी खिईएर औषधी र डाक्टर बदल्दा बदल्दै थाकि सक्नू भएको छ । छ भने एक चोटि तपाई आफ्नै भलाईको लागि यहां आएर मात्र एक महिना उपचार गराएर त  हेरौं  । १०० प्रतिशत चान्स छ कि तपाई पूरानिको भएर घर जानूहूनेछ ।

स्ार्म्पर्क ः नेचूरल आयर्ूर्वेद औषधालय राजबिराज मदननगर सप्तरी
सर्म्पर्क ः ०३१६२३७६५/९८०७७८०८१५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *