किडनी फेल तथा डायलोशिश भईराखेकाहरुका लागिः किडनी केयर प्याक

MEDICINE WHICH CAN CURE YOUR ULCERITIS ULCERATIVE PROBLEM
August 16, 2017
ALLERGY CARE PACK
January 6, 2018
Show all

किडनी केयर प्याक

यस किडनी केयर प्याकका फाईदाहरुः
१) यो प्याकको मदतले शरिरमा भएको विकार पदार्थलाई निकाल्ने काम गर्दछ ।
२) यसले नेचुरल डाइउटरी तथा एन्टी इन्फलामेट्री प्रोप्रटीको रुपमा काम गर्दछ ।
३) यसले किडनीको समस्यालाई ब्यवस्थीत गर्न सहयोग गरी यसका सिमटमसलाई घटाउने काम गर्दछ ।
४) यस प्याकको मदतले किडनी सम्बन्धी अन्य समस्याहरु .ःजस्तै किडनीमा भएको स्टोन,नेफरोटिक सिन्ड्रोम,किडनी डाइलोशिश,युरोनरी ट्रयाक्ट इन्फेकशन,डाइबिटीक नेफरोप्याथिक,बढि भएको क्रीयेटेनीन र युरीया लाई समेत नियन्त्रण गरी राम्रो गर्दछ ।

 

नेपालको लागि सर्म्पर्कः नेचुरल र्साईन्स ट्रेडि· प्रा.लि. राजविराज ८ मदननगर,सर्म्पर्क नः०३१-५२३७६५,९८०७७८०८१५
विशेष जानकारीको लागि www.planetayurveda.com and on you tube search:Testimonials of kidney patient by Dr Vikram chauhan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *