Articles

November 13, 2018

Best Treatment of Arthritis problem solved in Natural Ayurveda Madan-Nagar Rajbiraj

This is Arthritis
November 13, 2018

Alopecia problem solved in Natural Ayurved Rajbiraj Madan-nagar /Natural Science Trading

January 6, 2018

ALLERGY CARE PACK

100 % natural products Maintenance of the three body energies. Formulated by MD Ayurveda doctors 100 % vegetarian formula Free from chemicals, preservatives, starch, additives, colors, […]
October 28, 2017

किडनी फेल तथा डायलोशिश भईराखेकाहरुका लागिः किडनी केयर प्याक

किडनी केयर प्याक यस किडनी केयर प्याकका फाईदाहरुः १) यो प्याकको मदतले शरिरमा भएको विकार पदार्थलाई निकाल्ने काम गर्दछ । २) यसले नेचुरल डाइउटरी तथा एन्टी […]