Articles

August 16, 2017

MEDICINE WHICH CAN CURE YOUR ULCERITIS ULCERATIVE PROBLEM

ULCERATIVE COLITIS CARE PACK This is a combination of various ayurvedic medicines which are found to be effective by so many ayurvedic doctors all over the […]
July 27, 2017

लिभर केयर प्याकबाट हृपार्टाईटिस बि समेतको उपचार शतप्रतिशत सम्भव

लिभर केयर प्याक लिभर केयर प्याकबाट उपचार भ्एका रोगहरु । १) सबै प्रकारका हेपार्टाईटिशहरु । २) फेटि लिभर डिजिज । ३) लिभर र्डाईमेज । ४) सिभियर […]
June 22, 2017

शरीरको जूनसूकै भागको मांशपेशी तथा जोर्नी दूखाईको लागि रिभायू वाईल किट ।

रीभायू ओईल किटले निको हूने रोगहरु ः १) नसा च्यापीएको । २) हडडी खिईएको । ३) अस्टिओ अर्थर्राईटिस । ४) रुमाईटोईड अर्थर्राईटिस । ५) ऐडि वा […]
May 14, 2017

मेमोरी बूस्टअपको लागि ब्रहामी जूस ।

कुडोस ब्राहमी जूसका फाईदाहरु ः १) नभ्रस डिसअरडरकोर् सम्ास्यालाई समाधान गरी ब्रेन पावर बढाउने काम गर्दछ । २)यो बाहेक ब्रोनकाइटिश,कफ,दमर्,अर्थर्राईटिस,एलर्जी जस्ता समस्यालाई समाधान गर्दछ । ३) […]