kindey problem

October 28, 2017

किडनी फेल तथा डायलोशिश भईराखेकाहरुका लागिः किडनी केयर प्याक

किडनी केयर प्याक यस किडनी केयर प्याकका फाईदाहरुः १) यो प्याकको मदतले शरिरमा भएको विकार पदार्थलाई निकाल्ने काम गर्दछ । २) यसले नेचुरल डाइउटरी तथा एन्टी […]