Tooth Pest

February 9, 2017

दात सम्बन्धि समस्यालाई निर्मुल पार्ने टिरेक्स जेल

टिरेक्समा दम छ प्रयोग गर्न नपाएमा गम छ टिरेक्स जेलका फाइदाहरुः १. सांस गनहाउने, दांतको पिलापन, पान, खैनी, गुटखाको दाग हटाउछ । २.  दांत दुखाई, दात […]